Výstava

První použití okenních kroků u skleníků

2018-06-28
Velké přístřešek objemové opony strojové zařízení se objevilo a využití efektivní pomoci lidem dokončilo má velkou přístřešek objemové opony práce, zařízení použití nejen zlepšit má zemědělce efektivity, King velký snížit má zemědělce pracovního tlaku, ale je třeba poznamenat je, vzhledem k objemu skleníku opona stroj také považován za vysoce rizikové produkty, takže jsme při používání zařízení, kdy, je třeba si uvědomit, pochopit problém.

1, rostlinný skleník s roletami stroj instalace provedená profesionálním instalátorem poprvé, uživatelská operace je velmi pohodlná.

2, před prvním použitím na skleníkovou zeleninu válec stroj 3-4 kg nalít olej.

3 když se rolety shora dolů přepnou do polohy „dolů“, zatáhnou clonu na předem určené místo, spínač se zatáhne zpět do polohy „vypnuto“.

4, když odspodu k vyhrnout závěsy, přepněte zatáhněte do polohy "dolů", rolety na předem určené místo, spínač se zatáhne zpět do polohy "vypnuto"

5, pokud dojde k výpadku proudu, můžete ručně klikou Jack, umělý kámen. Zatřeste závěrkou ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, abyste zatřásli závěsem.